Producten

Beleid & Advies
Ontwerp, ontwikkeling en implementatie van opleidingsbeleid, management Development.

Competentiemanagement
Competentieontwikkeling, beroepscompetentieprofielen, kwalificatiedossiers MBO, competentiegericht opleiden.

Kennismanagement
Kennisuitwisseling, kennisborging, projectmanagement, projectleiding en –uitvoering.

Curriculumontwikkeling en ontwerpen van leertrajecten
Ontwerp, ontwikkeling en implementatie.

Opleidingen en trainingen
Ontwerp, ontwikkeling en implementatie van: workshops, introductie voor nieuwe medewerkers, training on the job/ werkend leren, ontwikkelen van lesmateriaal, studiewijzers, competentiemeters, etc.

Coaching
Competentiegericht en inspirerend coachen, personal coaching, loopbaanbegeleiding, opstellen persoonlijk ontwikkelplan.

Tijdelijke vervanging (ad interim)
Vervanging van uw HRD-functionaris, teammanagers, managers of onderwijskundige.